“Doğru çözümler üretir” prensibi çerçevesinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayarak istikrarlı ve uzun vadeli başarılar yakalamak,

Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetleri; sözleşme ve müşteri şartları, uluslararası standartlar ve mevzuata uygun olarak sağlamak,

Kalite odaklı bakış açısıyla müşterilerimize güven ve sadakat duyacağı yüksek standartta hizmet ve ürünleri sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

Sektörel yenilik ve gelişmeleri takip ederek, iş süreçlerimize adapte etmek, hizmetlerimizin erişilebilirlik ve güvenliği ile ilgili teknolojik altyapının sürekliliğini sağlamak,

Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri açık, şeffaf, nesnel, adil ve gizli olarak süratle değerlendirerek hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek,

Bilgileri, gizlilik derecesine uygun olarak, yetkisiz erişime karşı korumak ve yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmesini/değiştirilmesini önlemek, hizmetlerimizin sunumunda bilginin gizliliğini, erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlamak,

Bilgi güvenliği, iş sürekliliği, stratejik ve operasyonel riskleri belirlemek, risk düzeylerine göre gerekli önlemleri almak, hizmet kesintilerini en aza indirmek,

Müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaş ve ilgili taraflarla olan çalışmalarımızda bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği ve iş sürekliliği ile ilgili şartlara uygunluğu sağlamak,

Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla çalışanlarımızın bilgi güvenliği, kişisel veri güvenliği, müşteri memnuniyeti ve iş sürekliliği farkındalığını artırarak güçlü bir kurum kültürü oluşturmak,

Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

MURAT HÜSEYİN CANDAN

GENEL MÜDÜR